preskoči na sadržaj

Osnovna škola Kostrena

TIM ZA KVALITETU OSNOVNE ŠKOLE KOSTRENA

Školska godina 2020./2021.

Zapisnici u cjelovitom obliku bilježe se u Bilježnici numeriranih stranica Tima za kvalitetu.

Zapisnici su prijelazni iz mandata u mandat voditelju/ici Tima.

Voditeljica Tima za kvalitetu: Silvana Kopajtić Zurak

Članovi Tima za kvalitetu: 

Korina Udina

Nataša Kovačević

Ina Randić Đorđević

Nevia Grbac

Nataša Jakičić

Nataša Mažer Baljak

Tea Gluhak

 

Sastanak Tima: 6. listopada  2020. u 13:00 sati

Dnevni red:

1. Praćenje vladanja učenika

2. Školski kalenadar 2020./2021.

3. Razno

 

Sastanak Tima: 23.rujna 2020. u 13:00 sati

Dnevni red:

1. Izbor voditeljice tima za kvalitetu

2. Plan rada novog saziva tima

3. Razno

Podsjetimo se - Koja je uloga školskog tima za kvalitetu?

Školski tim za kvalitetu čine suradnici čiji je temeljni cilj osigurati što kvalitetnije uvjete kako samog nastavnog procesa, tako i cjelokupnog školskog ozračja.

Osnovna mu je zadaća usustaviti  proces  samovrednovanja kao permanentnog promišljanja nad:

  • Uvjetima rada škole
  • Rukovođenjem  školom
  • Kvalitetom nastave
  • Kvaliteta nastavnog plana i nastavnog programa-razredne i predmetne nastave
  • Podrškom učenicima
  • Postignućima učenika

Budući da ne postoji legislativa koja propisuje strogu strukturu tima i unaprijed zacrtan plan aktivnosti, rad školskog tima temelji se na inicijativi članova čija je zadaća samostalno istraživanje, napredovanje i kontinuirano unaprjeđenje škole.

Jasno je da se proces samovrednovanja razlikuje od škole do škole, stoga se od školskoga tima očekuje da proces samovjednovanja prilagodi potrebama i specifičnostima svoje škole te da samostalno procijeni, planira i sudjeluje u provedbi aktivnosti kako bi se unaprijedio rad škole.

Svrha procesa samovrednovanja  je  unaprjeđenje kvalitete obrazovanja, odnosno unaprjeđenje kvalitete rada škola.

U europskoj se obrazovnoj politici započelo s provedbom samovrednovanja 90-ih godina prošloga stoljeća.

Pritom su ključnu ulogu odigrala dva dokumenta: Kvaliteta vrednovanja obrazovnog rada u školama (1998) i Preporuke Europskog parlamenta i Europskog savjeta (2001).

Uvođenje vanjskoga vrednovanja i samovrednovanja škola u obrazovni sustav Republike Hrvatske započelo je školske godine 2006./2007.

2009. godine u OŠ Kostrena, održan je prvi sastanak tima za kvalitetu.

Škola je provela samovrednovanje, a sudjelovali smo i u Pilot projektu NCVVO.

Uspješno samovrednovanje škole je proces unaprjeđenja kvalitete koji se planira i ostvaruje unutar škole, a temelji se na uzajamnom povjerenju, vjeri u snagu vlastitoga razvoja i spremnosti djelatnika na samokritičnost bez vanjskih pritisaka (Bezinović, 2007).

Samovrednovanje je znanstveno i stručno osmišljen postupak koji omogućuje nastavnom osoblju da na temelju sustavnog praćenja, analiziranja i preispitivanja samostalno unaprijedi vlastiti odgojno-obrazovni rad.

Pritom je važno samostalno odrediti smjer i intenzitet djelovanja koji je određen odgovorima svih subjekata škole na sljedeća pitanja (Priručnik za samovrjednovanje srednjih škola, 2010):

• Koliko je učinkovita naša škola, tj. koliko ostvaruje svoj program, zadatke i ciljeve?

• Kako se u školi osjećaju i koliko u radu i razvoju napreduju naši učenici?

• U čemu je naša škola izvrsna, odnosno čime se možemo ponositi?

• Koliko ja kao ravnatelj ili ja kao nastavnik doprinosim ugledu škole?

• Koje su najveće slabosti naše škole? Što bismo u radu trebali mijenjati?

Na ova pitanja trebaju odgovoriti svi subjekti škole: ravnatelj (u dijelu koji se odnosi na organizaciju, vođenje, suradnju sa zaposlenicima i roditeljima učenika te u odnosu na okruženje, uvjete rada, razvoj kulture i identitet škole), učitelji  i stručni suradnici (u dijelu koji je neposrednije vezan uz stalni proces provedbe, analiziranja i planiranja vlastitog odgojno-obrazovnoga rada te osobnog doprinosa cjelokupnom životu škole) te učenici koji trebaju razvijati sposobnost za objektivno sagledavanje, planiranje, praćenje, vrjednovanje i poboljšavanje svojih aktivnosti. I roditelje treba uključiti u proces samovrednovanja kako bi prepoznali svoju odgovornost i zadaću u odgojno-obrazovnom radu te vlastitim mogućnostima doprinosili napretku škole.

Svi zajedno mogu neposredno djelovati uključujući se u rad školskog tima za kvalitetu.

Školski tim za kvalitetu čine svi zainteresirani sudionici života škole. Čini ga najmanje šest osoba, a najveći broj uključenih nije ograničen, već ovisi o specifičnostima svake pojedine škole.

Rad školskog tima za kvalitetu, prema hrvatskom modelu samovrednovanja škola temelji se na odgovorima na tri ključna pitanja:

Koliko je dobra naša škola?- koliko smo zadovoljni radom škole u odnosu na postavljene ciljeve, te koliko nam je potrebno i korisno samovrednovanje

Kako to znamo?- opisujemo korištenje objektivnih mjerila u procjeni stanja

Što učiniti da budemo bolji?- objašnjavamo pripremu i sadržaj izvještaja i plana razvoja u svrhu unaprjeđenja kvalitete.

Nakon pauze u radu od 2018. godine, na sjednici UV OŠ Kostrena od 31.8.2020. imenovan je tim za kvalitetu u slijedećem sastavu:

Ravnateljica škole: Adriana Glavan

Stručne suradnice: Korina Udina i Nataša Kovačević

Učiteljice razredne nastave: Nataša Jakičić i Nataša Mažer Baljak

Učiteljice predmetne nastave: Nevia Grbac, Ina Randić Đorđević, Silvana Kopajtić ZUrak

Učiteljica produženog boravka: Tea Gluhak

Prvi sastanak tima u ovom sazivu zakazan je za 23. rujna u 13:00 sati

 

 

TIM ZA KVALITETU  U  OŠ KOSTRENA

Školska godina: 2015./2016.; 2016./2017., 2017./2018.

(zapisnički redosljed od najstarijeg prema novijima)

Zapisnici u cjelovitom obliku bilježe se u Bilježnici numeriranih stranica Tima za kvalitetu. Zapisnici su prijelazni iz mandata u mandat voditelju/ici Tima.

Voditeljica Tima za kvalitetu: Korina Udina

Članovi Tima za kvalitetu: Tamara Brusić

                                            Mia Mihaljević Ivančić

                                            Adriana Glavan

                                            Nataša Kovačević

                                            Biserka Miškulin

Sastanak Tima: 1.prosinca 2015. u 10 sati

Dnevni red:

1.Vrednovanje razreda za NAJ razred 2015./2016.

2. Plan organizacije i pripreme za 10. obljetnicu škole

3. Plan obilježavanja nadolazećih blagdana

4. Razno

Sastanak Tima: 16. lipnja 2016. u 10.30 sati

Dnevni red:

1. Uloga Tima za kvalitetu u razvojnom planu škole

2. Osvrt na proteklo razdoblje i analiza razvojnih postignuća, prednosti i nedostataka

3. Prijedlozi za poboljšanje razvojnog plana u idućoj školskoj godini

4. Razno

Sastanak Tima: 2.rujna 2016. godine u 10 sati

Dnevni red:

1. Kriteriji za ocjenjivanje vladanja

2. Prijedlog protokola ulaska i izlaska učenika iz škole

3.Razno

Sastanak Tima: 23.11.2016. u 11.30

Dnevni red:

1. Natječaj za Naj razred

2. Etički kodeks - izmjene i dopune

3. Razno

Sastanak je završio u 12.30.  

Sastanak Tima: 1.03.2017. u 10.00 sati - ravnateljica odgodila sastanak.

Prisutne su bile: Korina Udina, Tamara Brusić i Mia Mihaljević Ivančić.

Aktivnosti Tima u razdoblju od siječnja 2017. do svibnja 2017.: 

1. Prati se ostvarivanje "Protokola ulaska i izlaska iz škole" koje je prihvatilo UV kao jedan od kriterija ocjenjivanja vladanja učenika.

2. Bilježe se primjedbe učitelja o ponašanju učenika u Bilježnice za tu svrhu predviđene u zbornici škole.  

3. Prati se popunjavanje Google.docs "Tablice svih aktivnosti u OŠ Kostrena", svim učiteljima mrežno dostupne. Prikupljaju se zbirni podatci o sudjelovanju učenika na smotrama, raznim događanjima, u natjecanjima znanja i sporta, podatci o predavanjima za učenike i učitelje i projektima.

Sastanak Tima: 23.05.2017. u 10 sati 

Dnevni red:   

1. Završetak natječaja za Naj razred 2016./2017.  Najviše bodova iz svih kategorija procjenjivanja ima 8.a razred / razrednica Mia Mihaljević Ivančić

2. Tablice svih aktivnosti u OŠ Kostrena 2016./2017.

3. Razno

3.1. Odrediti vrijeme isteka mandata članovima Tima (31.08.2017.)  

Sastanak je odgodila ravnateljica zbog neodgodivih poslova. Prisutne su bile: Korina Udina, Mia Mihaljević Ivančić i Adriana Glavan.    

Sastanak Tima: 26.06.2017. u 9.00 sati

Prisutne: Korina Udina, Nataša Kovačević, Mia Mihaljević Ivančić, Tamara Brusić, Adriana Glavan i Biserka Miškulin.

Dnevni red:

1. Zaključci o radu u šk.god.2016./2017.

2. Plan rada u šk.god. 2017./2018.

3. Razno

Zapisnik sastanka opširnije prikazan u bilježnici Tima za kvalitetu (na str.105 do str.107.) koji vodi voditeljica Tima za kvalitetu dr.sc. Korina Udina.

Sastanak Tima je završio u 10.00 sati.

Sastanak Tima za kvalitetu 26.09.2017. u 8.45 sati

Prisutne članice: Korina Udina, Biserka Miškulin, Nataša Kovačević, Adriana Glavan i Tamara Brusić

Dnevni red:

1. Dopuna čl.23 Pravilnika o kućnom redu donesenom 14.12.2014. o zabrani korištenja mobitela učenicima i učiteljima za vrijeme nastave

2. Razno

Zapisnik sastanka opširnije prikazan u bilježnici Tima za kvalitetu (str. 109. - 111.)

Sastanak Tima je završio u 10.00 sati.

 

Sastanak Tima za kvalitetu 21.03.2018. u 14.15 sati

Prisutne članice Tima: Nataša Kovačević, Nataša Mažer Baljak, Ana Grbčić, Adriana Glavan, Biserka Miškulin, Korina Udina

Dnevni red:

1. Volonteri u školi

2. TALIS - Međunarodno istraživanje učenja i poučavanja 2018. - školski koordinator Korina Udina

3. Vanjsko vrednovanje NCVV- koordinator Tim za kvalitetu i voditeljica Korina Udina

4. Razno:

4.1. Socijalna pedagoginja - projekt do kraja školske godine 4 sata/tjedno

Sastanak je završio u 15 sati.

 

 


Oglasna ploča
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Lista linkova je prazna
Korisni linkovi
Anketa
Koliko si knjiga (uključujući lektire, stripove, slikovnice) pročitao/pročitala u Godini čitanja?


Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola Kostrena / Žuknica 1, HR-51221 Kostrena / os-kostrena.skole.hr / ured@os-kostrena.skole.hr
preskoči na navigaciju